NOVINKY

HELUZ pomáhá se stavbou domu i v rámci statiky

HELUZ pomáhá se stavbou domu i v rámci statiky

Od zpracování základního výpočtu spotřeby materiálu až po řešení odvodu spalin komína - tedy ve všech fázích stavby se mohou stavebníci z cihelného systému HELUZ spolehnout na pomoc odborníků a technických poradců společnosti HELUZ. Jak mohou využít např. poradenství statika, vysvětluje ing. Zuzana Hejlová, hlavní statička společnosti HELUZ.

rozhovor statika domu cihly heluz

S čím vším můžete stavebníkovi v rámci statických služeb pomoci?

„Osobně preferuji to, aby statickou část celého projektu „zajišťoval“ jeden projektant (statik), který je seznámen podrobně s celým projektem a který svým konkrétním statickým výpočtem prokáže, že konstrukce objektu zajistí přenesení všech vnějších sil působících na objekt tak, aby bylo veškeré zatížení bezpečně převedeno shora dolů až do základů. Toto je třeba vždy posoudit v souladu s koncepcí celého objektu s ohledem na všechny souvislosti, návaznosti dalších (nosných i nenosných) konstrukcí a konstrukčních detailů.  

Ideální stav projektování je, když projektant architektonicko-stavební části dokumentace již při vytváření základní půdorysné dispozice spolupracuje se zpracovatelem stavebně konstrukční části. Tím se dá hned od začátku „vyladit“ nosná konstrukce objektu tak, aby mohla být navržena jednoduše a tím i ekonomicky optimálně.“

Máte nějaké nástroje, které lze využít?

„Jako pomoc projektantům pro zpracovaní statického výpočtu zdiva, překladů a stropů máme připravené pomůcky v Excelu, kde jsou zautomatizované výpočty podle normových vzorců, a to např. včetně doplňujících informací či vstupních předpokladů pro navrhování. V těchto programech jsou také již nadefinované konkrétní statické parametry, a tak jsou programy ideální pomůckou pro navrhování zdiva HELUZ nebo stropů.

Např. podle zadané tloušťky a typu zdiva jsou programem interaktivně nabízeny typy cihel, jejich pevnostní třídy, způsob zdění a z toho vyplývající materiálové charakteristiky zdiva. Výběr jednotlivých prvků je přehledný, a to z roletového menu, které se přizpůsobuje již vybraným hodnotám. Tyto programy jsou ke stažení zdarma, a to po jednoduchém přihlášení v sekci pro odborníky na našich webových stránkách. Pomůcky jsou na ovládání velice jednoduché, a s jejich pomocí lze efektivně navrhovat nosné stěny z cihel HELUZ nebo navrhnout tloušťku stropu MIAKO či posoudit únosnost konkrétního typu panelů.“

statika domu heluz cihly

Jednou ze služeb, které se statikou souvisejí, je zmíněné zpracování kladečských plánů stropů.  V čem spočívá pomoc techniků HELUZ?

HELUZ nabízí projektantům jako pomoc při zpracovávání jejich projektové dokumentace návrh kladečského plánu stropů MIAKO nebo panelů HELUZ. V tom případě naši konstruktéři navrhnou tloušťku stropu na konkrétní rovnoměrné zatížení a vezmou v úvahu rovněž liniové zatížení od příček vyššího patra (např. v případě příček orientovaných kolmo na směr stropních nosníků zohlední jejich ekvivalentní rovnoměrné přitížení nebo pod příčkami orientovanými ve směru pnutí stropních nosníků se nejčastěji navrhuje zdvojení či ztrojení stropních nosníků). Pokud jsou v projektu navrženy svislé nosné konstrukce vyššího patra na svislých nosných konstrukcí nižšího patra a jsou navržené nosné stěny okolo schodiště, pak tento návrh kladečského plánu zpravidla postačí a se spojením výše popsaného programu pro návrh tloušťky stropu MIAKO pak už jen postačí odsouhlasení projektantem, že kladečský plán odpovídá takovému statickému schématu, který sám předpokládal.  Výstup z programu pro návrh tloušťky stropu pak může vložit jako přílohu do svého statického výpočtu celého objektu

Někdy je však zapotřebí nad danou dispozicí přenést ve stropu ještě další zatížení od navazujících nosných konstrukcí, které přímo zatěžují tuto stropní konstrukci. V tom případě naši konstruktéři nastíní konstrukční řešení i pro toto zatížení (nejčastěji jde např. o sloupky krovu či nosné zdivo horního patra, které nenavazuje na zdivo spodní apod.). V tom případě upozorní projektanta v kladečském plánu poznámkou, že toto již není řešení typové a je nutné na základě individuálního statického výpočtu tento návrh posoudit, zda je vyhovující na konkrétní zatížení. Projektant (statik) tak má od nás připravený optimalizovaný kladečský plán stropní konstrukce jako podklad pro svou další práci a výpočty.

Statické posouzení těchto „atypických“ řešení již není automaticky součástí našeho návrhu stropu. To by měl ideálně zpracovat právě hlavní zodpovědný projektant za stavebně konstrukční část (statik), neboť má již spočtené zatížení a zná také souvislosti a návaznosti na další konstrukce. Podle jeho výstupu ze statického výpočtu buď námi navržené řešení vyhoví, nebo je někdy potřebné doplnit k námi vytvořeným skrytým průvlakům nebo konzolám ve stropě nějakou dodatečnou výztuž (dle potřeby jde o výztuž při spodním nebo při horním povrchu).“

statika domu heluz cihly

Odhalují vaši technici v projektech chyby, případně jaké?

„Projekty, s kterými se setkáváme, mívají velice různou kvalitu a úroveň zpracování. Zjistí-li v průběhu zpracování zakázky a výkazů výměr naši technici nebo referenti zákaznického servisu nějaké nesrovnalosti, samozřejmě se obrátí na projektanta s dotazem, zda má svůj návrh technického řešení ověřený, ať už se to týká statiky, nebo tepelné techniky či akustiky. U statických pochybení se může jednat například o poddimenzovanou tloušťku stropní konstrukce či nedostatečnou únosnost stěn v suterénu nebo ve sklepě (jde zejména o stěny, které jsou zasypané zeminou), a které se musí posuzovat i na vodorovné zatížení od zemního tlaku. Ve statice je třeba vždy porovnávat únosnost dílce nebo konstrukce s konkrétním zatížením, které v tom místě na dílec působí. Není to tedy tak, že například roletové překlady do délky 2,5 m vyhoví a od délky 2,5 m, to jsou už překlady, které mají podle statických tabulek tzv. sníženou nosnost, že už automaticky nevyhoví. Vždy je třeba posoudit hodnotu únosnosti, která se pro konkrétní dílec nemění, s hodnotou zatížení, které na překlad působí. To je ale hodnota v každém projektu a u každého překladu jiná. Takže se může například stát, že ten samý překlad sice v jedné místnosti, ale umístěný ve dvou různých stěnách, jednou vyhoví a jednou nevyhoví. Anebo v obou případech vyhoví. Pravděpodobnost, že ani jednou nevyhoví, je již poměrně malá. Není proto v našich možnostech a silách procházet projekty a kontrolovat jejich správnost. Za projekt je vždy zodpovědný projektant, který dokumentaci orazítkuje autorizačním razítkem a tím za návrh převezme odpovědnost.

Nezpracováváme statické výpočty na celé objekty, tedy včetně návrhu krovu nebo posouzení základů, ale individuálně můžeme projektantům pomoci s posouzením nosných stěn, překladů nebo při návrhu stropů, jedná se však už o službu zpoplatněnou. Konkrétní cena, rozsah a podrobnost úrovně zpracování dokumentace včetně termínu bývají domluveny vzájemnou dohodou před zahájením prací. Společnost HELUZ však nemá samostatnou projekční kancelář ani nespolupracuje s externími pracovníky, proto je naše kapacita na individuální statické výpočty velmi omezená. Projektantům ale poskytujeme zdarma konzultace, programy, další pomůcky a zpracované typové detaily systému HELUZ proto, aby se jim navrhovaly výrobky HELUZ efektivně a jejich práce byla tvořivá a přinášela jim i stavebníkům uspokojení z hotového díla.“

heluz cihly

Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. patří mezi tři největší výrobce zdících systémů na našem trhu, jako jediná je ryze česká. Tradice této rodinné firmy spadá až do roku 1876, kdy Jan Řehoř v Dolním Bukovsku postavil první žárovou pec a z vytěžené hlíny vypálil první cihly. Dnes má společnost HELUZ výrobní závody kromě Dolního Bukovska ještě v Hevlíně a Libochovicích, kde vyrábí kompletní stavební systém HELUZ zahrnující obvodové i vnitřní cihelné bloky, včetně cihel s nejlepšími tepelně izolačními vlastnostmi na trhu řady HELUZ FAMILY 2in1 pro nízkoenergetické a pasivní domy. Společnost HELUZ v roce 2017 na trh uvedla i první kompaktní broušenou AKU cihlu sendvičové skladby cihla-minerální vlna-cihla se vzduchovou neprůzvučností Rw=57 dB při celkové tloušťce 21 cm pod názvem HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená. Revoluční novinkou je tekutá, předem připravená silikátově-disperzní malta HELUZ SIDI pro efektivnější zdění, která se nanáší systémovým válečkem jako při malování. Novinkou roku 2020 je PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný s variabilním vnitřním prostorem pro umístění venkovní stínicí techniky, který je určen pro jednovrstvé zdivo z cihel HELUZ FAMILY a HELUZ FAMILY 2in1. Sortiment dále tvoří ploché překlady, keramické stropy, komínové systémy a speciální tvarovky.

Přijďte si produkty HELUZ prohlédnout na vlastní oči do Centra hrubé výstavby na Kaštanové.
Budeme se na vás těšit.

Značky v novince

Heluz

Od základu po komín. Heluz nabízí kvalitní cihly s různými parametry, stropy, překlady i komíny pro tuhá, kapalná či plynná paliva. Nabízí vysoký komfort při stavbě nízkoenergetických i pasivních domů. Díky širokému výběru cihel například z řady FAMILY si vybere i ten nejnáročnější zákazník. Cihlářská hlína je krásný přírodní materiál s jedinečnými vlastnostmi. Dobře vypálená, je tvrdá jako kámen, zároveň však prodyšná, s přesnými detaily. Přijďte si ji prohlédnout.

Novinky & akce

Kabaret na Kaštanové 2024

Kabaret na Kaštanové: Oslava devátých narozenin s nádechem elegance   Centrum bydlení a designu Kaštanová vás...

CERATOUCH od COREtec Floors: inovativní kamenné podlahy nově v Supellex

Hledáte podlahu, která nejen skvěle vypadá, ale je také výjimečně odolná a snadno se udržuje? Pak je kolekce ...

Rekonstrukce showroomu Keraservis

Vážení zákazníci,   rádi bychom vás informovali o aktuálních provozních změnách na showroomu Keraservis, kter...

Odběr novinek

Zadejte vaši emailovou adresu a my vám budeme posílat všechny novinky, trendy a zajímavé akce.

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.