Důležité sdělení:

Vážení klienti,

dovolujeme si vás upozornit, že ve čtvrtek 20. 6. 2024 od 13:00 bude Centrum designu a bydlení Kaštanová z důvodu konání firmení akce UZAVŘENO.

Děkujeme za pochopení.

NOVINKY

HELUZ - kompletní stavební systém v Centru hrubé výstavby

HELUZ - kompletní stavební systém v Centru hrubé výstavby

Centrum hrubé výstavby je jedinečnou expozicí přestavující stavební materiály a systémy, bez kterých se vaše stavba neobejde. Jednou z vystavujících společností je česká firma HELUZ, která svými špičkovými výrobky navazuje na rodinnou tradici, jenž byla zahájena před 145 lety. Tehdy Jan Řehoř v Dolním Bukovsku postavil první žárovou pec a z vytěžené hlíny vypálil první cihly. Prohlédněte si expozici a přečtete si o široké nabídce produktů a služeb HELUZ.

Virtuální prohlídka expozice.
 

HELUZ je víc než cihla, není to žádná fráze, nabízíme investorům, stavebníkům kompletní řešení, jednoduchou skládačku jako lego pro dospělé. Zákazník nemusí hledat nějaký komponent jinde, navíc má od nás záruky, že jednotlivé prvky na sebe navazují a nabízí ověřená systémová řešení i pro nejkritičtější místa stavby. Jednou z nejúspěšnějších inovací v oblasti hrubé stavby za poslední léta je malta HELUZ SIDI. Jedná se o silikátově-disperzní tenkostěnnou maltu, která je z výroby předem připravená k okamžitému použití na stavbě, přičemž na stavbě nepotřebujete ani vodu, elektřinu či jiné drahé pomůcky pro zdění.

Další zásadní zrychlení stavebního procesu přinesl PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný, který doplňuje systémové řešení pro zděný důmkterý není potřeba dále dodatečně zateplovat. Vidíme, že trendem moderní architektury jsou rozsáhlé skleněné plochy, proto ruku v ruce s tím je z pohledu tepelného komfortu třeba pamatovat i na venkovní stínění, kterým můžete výrazně regulovat vnitřní teplotu a komfort bydlení bez klimatizace. Navíc, investor může osadit stínicí techniku jakoukoli a hlavně kdykoli, během výstavby i kdykoliv během užívání stavby, třeba za tři roky, nebo vůbec – a to při plném zachování tepelněizolačních vlastností v místě překladu.

Víme, co obnáší stavba domu, a proto k výrobkům nabízíme i široké portfólio služeb, které stavbu co nejvíce ulehčí. Stavební zdivo doporučujeme poznat již v průběhu projektování svého domu. V HELUZU vám poradí, jaké výrobky a technologie použít pro co nejefektivnější výstavbu, a aby se stavebníci vyvarovali případných chyb. Zkušenosti mluví za vše, za posledních 20 let se z materiálu HELUZ postavilo více jak 100 tisíc rodinných domu.

Centrum hrube vystavby Kastanova HELUZ

Pokud už projektovou dokumentaci máte, stačí ji poslat do HELUZU, kde vám spočítjí výkaz výměr materiálů, ve kterém bude uvedeno jaká množství zdiva a doplňkového materiálu pro realizaci vašeho projektu budete potřebovat. Na Výkazu výměr bude slevový kód, se kterým můžete požádat kterékoliv stavebniny o nacenění a vybrat si pro vás nejvýhodnějšího dodavatele.

Všem stavebníkům doporučujeme pomoc technika při vyrovnání základové desky a založení první řady obvodového zdiva. Tato operace je pro kvalitu stavby z broušeného zdiva zásadní.

V HELUZu dále připraví kladečské plány pro keramické stropy, zajistí zpracování průkazu energetické náročnosti budovy, vypracování požárně bezpečnostního řešení a pro ty, kteří se rozhodnou pro stavbu pasivního domu, i provedení Blower door testu (zkoušku těsnosti obálky domu). 

Během přípravy stavby jsou k dispozici techničtí poradci, kteří pomáhají s detaily projektantům. Není problém se sejít přímo na stavbě nebo prostřednictvím online konzultace, při které se dá spousta věcí také vyřešit. Automaticky je doprava materiálu na stavbu zdarma.

Centrum hrube vystavby stavba HELUZ doprava

Představme si expozici:

Cihly HELUZ FAMILY 2in1 předběhly dobu a normy

Cihly HELUZ FAMILY 2in1 svými tepelněizolačními parametry před deseti lety předběhly dobu, resp. normy. A přestože od roku 2020 už platí přísné požadavky na stavbu budov s téměř nulovou spotřebou energie, nadále mají cihly HELUZ FAMILY před evropskými směrnicemi značný náskok. Zdivo HELUZ FAMILY 2in1 splňuje již od šířky 440 mm bez potřeby dodatečného zateplení doporučené hodnoty pro pasivní domy. V šířce 500 mm pak tyto cihly plněné patentovaným způsobem polystyrénovými kuličkami dosahují hodnoty součinitele prostupu tepla U = 0,11 W/m2K, tedy nejlepších tepelněizolačních parametrů na trhu.

„Z pohledu tepelné techniky jsem splnili dnešní požadavky už o deset let dříve, když jsme postavili v Českých Budějovicích dům Triumf, který splňuje hodnoty pasivního domu. Tzv. strašák roku 2020 v podobě požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB = Nearly zero energy building) splňují svými tepelněizolačními parametry všechny cihly HELUZ FAMILY od šířek 38 cm už od roku 2010,“ potvrzuje Ing. Filip Bosák, manažer technického poradenství společnosti HELUZ.

Centrum hrubé výstavby Kaštanová HELUZ překlad

Přehřátí interiéru brání venkovní stínění uložené v PŘEKLADU HELUZ FAMILY 3in1 nosný

Tzv. účka, tedy hodnoty součinitele prostupu tepla, neplatí jen pro zdivo, ale splňovat je musí celá konstrukce domu a zejména  okna, magistrála pro zimní úniky, resp. letní pronikání tepelné energie. Rozsáhlé skleněné plochy jsou přitom trendem moderní architektury, ruku v ruce s tím je proto z pohledu tepelného komfortu třeba pamatovat na venkovní stínění, které by čisté linie domu nemělo narušovat. HELUZ proto před lety začal vyrábět nosné roletové a žaluziové překlady pro uložení schránek venkovních rolet a žaluzií, které brání přehřátí domů. Cihlové překlady jsou zcela skryty pod omítkou.

„Nový PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný je vylepšením stávajícího výrobku, který už HELUZ v portfoliu měl. Má lepší tepelněizolační vlastnosti, větší schránku na stínicí techniku, jejíž prostor lze velikostně přizpůsobit zvoleným roletám či žaluziím díky možnosti postupného vytahování izolantu. Investor může osadit stínicí techniku jakoukoli a hlavně kdykoli, i během užívání stavby, třeba za tři roky, nebo vůbec,“  pokračuje Ing. Filip Bosák. „I montáž je jednodušší, protože PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný je kalibrovaný, ukládá se jen do lepidla, už nepotřebuje klasickou maltu.“

Na tepelnou pohodu navazuje akustický komfort, který vytvářejí cihly HELUZ

Kromě tepelné pohody se mantrou výrobců a uživatelů stala akustická pohoda, tedy potřeba mít doma klid, odhlučnit se od sousedů či od venkovního znečištění hlukem. „Daleko více se dbá na akustiku,“ souhlasí Ing. Filip Bosák a přidává konkrétní výrobky, jimž HELUZ na tyto požadavky reagoval: „Přelomovým produktem byla HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená, což je bezkonkurenční cihla pro mezibytové příčky. Má jen 21 cm, ale z pohledu zvukově izolačních vlastností dosahuje kvalit klasické třicítky.“

HELUZ v ní opět zkombinoval cihelný střep s materiálem, který nejlépe vylepšuje požadovaný parametr - minerální vlnou. Díky unikátní konstrukci cihelného bloku pro vnitřní zdivo – dvě tvarovky spojené minerální vlnou – je tak u cihly HELUZ AKU KOMPAKT 21 BROUŠENÁ dosaženo ekvivalentu chování dvojité konstrukce. Kromě výborné zvukové izolace (vzduchová neprůzvučnost Rw=57 dB) zároveň dochází k významné redukci přenosu konstrukčního hluku. Výrazně lepší jsou i tepelněizolační vlastnosti stěny, o 45 % lepší součinitel tepelné vodivosti a součinitel prostupu tepla podstatně omezí unikání tepla z vytápěného bytu do chladnějších prostor.

Sortiment akustických cihel následně doplnil broušený blok HELUZ AKU Z 17,5 pro nosné i nenosné zdivo se specifickým tvarem připomínajícím písmeno „Z“. Zdivo oboustranně omítnuté vápenocementovou omítkou tloušťky 15 mm má laboratorní vzduchovou neprůzvučnost Rw = 51 dB, což je nadstandardní hodnota vzhledem k malé tloušťce zdiva vyzděného na maltu pro tenké spáry. HELUZ AKU Z 17,5 broušená (375x175x249 mm) má díky své robustnosti a unikátní geometrii pevnost v tlaku 20 MPa,což umožňuje navrhovat zejména vnitřní nosné stěny. Zdivo vyniká také velmi dobrou tepelnou akumulací, která má příznivý vliv na vnitřní teplotní stabilitu.

Centrum hrubé výstavby Kaštanová Heluz doplňkové cihly

Kompletní systém HELUZ zahrnuje i doplňkové cihly pro konstrukční detaily

Pohodlí nejen při samotném užívání domu, ale už při jeho výstavbě je druhým směrem, kudy se vydali výrobci zdiva – zjednodušit a zrychlit realizaci. Základem je kompletnost systému od jednoho výrobce v podobě cihel pro obvodové i vnitřní zdivo a zejména všech konstrukčních detailů řešených doplňkovými cihlami pro rohy, ostění a parapety, dále pak prvky pro komíny, překlady, stropy či střechy. „Nabízíme kompletní řešení, jednoduchou skládačku jako lego pro dospělé. Zákazník nemusí hledat nějaký komponent jinde, navíc má od nás záruky, že jednotlivé prvky na sebe navazují a mají stejné technické parametry. Pokud by použil bloky z různých materiálů (třeba keramiky, plynosilikátu), tak bude např. obtížněji řešit návrh omítek, protože každý materiál má jinou pružnost, jinou roztažnost. I v tom je tedy výhoda našeho systému HELUZ, že je celý keramický, takže dům postavíte z jednoho materiálu,“ podrobněji rozvádí nutnost vyrábět kompletní stavební systémy Ing. Filip Bosák, manažer technického poradenství společnosti HELUZ.

Malta HELUZ SIDI nemá v Evropě obdoby

Kompletní systém doplňuje nová malta HELUZ SIDI, z výroby předem připravená tekutá malta, do které se na stavbě již nic nepřidává a která se aplikuje válečkem, jako když se malují stěny. Na stavbě není zapotřebí voda, elektřina ani drahé pomůcky. Malta HELUZ SIDI reflektuje úbytek pracovních sil i trend stavbu zjednodušit a výrazně zrychlit„Na stavbách si ji moc chválí, je to obrovské zjednodušení, u kterého nemusíte přemýšlet, jakým poměrem rozmíchat sypkou směs s vodou. Odpadá potřeba drahého nanášecího válce, který pak někdo musel umýt, postarat se o pomůcky... Zdivo přitom vykazuje obdobné vlastnosti mechanické, tepelněizolační, akustické a statické, jako při použití cementové tenkovrstvé malty,“ vypočítává benefity novinky Ing. Filip Bosák. Speciální systémová malta pro tenkou spáru HELUZ SIDI pro zdění vnitřních i vnějších nosných stěn byla vyvinuta pochopitelně pro stavbu nízkoenergetických i pasivních domů z broušených cihel HELUZ.

„Přijít s převratnou cihlou je čím dál tím těžší a co se týče usnadnění zdění, tak malta HELUZ SIDI je podle mě významným zlepšením v cihlařině. Vezmu kýbl s materiálem, sáhnu do něj válečkem a nanáším - produktivita práce je daleko větší, zdivo má výborné parametry a nikde v Evropě takový výrobek není. Malta HELUZ SIDI je revolucí při dosahování deklarovaných parametrů konstrukce při snadném zpracování. Je to ekonomicky dostupná technologie, díky rychlosti výstavby a vyšší produktivitě práce a menšímu přesunu hmot i finančně úspornější varianta pro stavební firmu a v konečném důsledku i pro investora,“ uzavírá Ing. Filip Bosák.

HELUZ nabízí svým zákazníkům i něco navíc.

Benefity pro stavbu rodinného domu z kompletního systému HELUZ. Do projektu Šekové knížky HELUZ je zapojeno cekem 15 partnerů, kteří nabízejí mimořádnou nabídku nepeněžních bonusů pro zákazníky, kteří zakoupili materiál HELUZ pro svůj rodinný dům. Co stránka, to renomovaná firma a speciální nabídka, najdete zde benefit v podobě toalety Villeroy & Boch od společnosti Keraservis nebo okapy ke střeše Bramac a jiné exkluzivní benefity.

Přijďte si prohlédnout expozici HELUZ na vlastní oči. V Centru hrubé výstavby vám poskytneme základní informace, nebo si můžete sjednat schůzku s obchodním zástupcem.

Značky v novince

Heluz

Od základu po komín. Heluz nabízí kvalitní cihly s různými parametry, stropy, překlady i komíny pro tuhá, kapalná či plynná paliva. Nabízí vysoký komfort při stavbě nízkoenergetických i pasivních domů. Díky širokému výběru cihel například z řady FAMILY si vybere i ten nejnáročnější zákazník. Cihlářská hlína je krásný přírodní materiál s jedinečnými vlastnostmi. Dobře vypálená, je tvrdá jako kámen, zároveň však prodyšná, s přesnými detaily. Přijďte si ji prohlédnout.

Novinky & akce

Nové vířivky Villeroy & Boch v Centru designu a bydlení na Kaštanové

Firma Eurowellness specializující se na dodávku špičkových wellness produktů, přináší do Centra designu a byd...

Představujeme Betonepox®: epoxidovou stěrku, která vnese barvy do vašeho domova

Betonové stěrky zažívají boom nejen v industriálních interiérech, ale všude tam, kde se od povrchů vyžaduje p...

Napínané stropy Valmax. Inspirujte se realizacemi, které vám vezmou dech

Přestal vás bavit váš nudně bílý, obyčejný strop? Možná je čas na ten napínaný! Moderní řešení, které v sobě ...

Odběr novinek

Zadejte vaši emailovou adresu a my vám budeme posílat všechny novinky, trendy a zajímavé akce.

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.